Teamspirit s. r. o. Karpatské námestie 10A Bratislava - mestská časť Rača 831 06 43 897 550, IČO 43 897 550